برچسب: مراکز فیزیوتراپی کاشانک

  • فیزیوتراپی در کاشانک

    فیزیوتراپی در کاشانک فیزیوتراپی در کاشانک تغییرات بسیار عمیق در ماهیچه‌های اسکلتی در طول دوران بی‌حرکت بودن،  شدن ماهیچه‌ها است. درجه لاغر شدن به هر دو حالت بی‌حرکت کردن و موقعیت وابسته است. کشش خود را بر ماهیچه‌ها تحمیل می‌کند. انواع فیبر ماهیچه‌ای تحت‌تاثیر قرار گرفتن در حالت بی‌حرکت کردن قرار گرفت. سنتز پروتئین انقباض […]