برچسب: مراکز فیزیوتراپی فرحزاد

  • فیزیوتراپی در فرحزاد

    فیزیوتراپی در فرحزاد اطلاعات مربوط به آن در مورد متغیرهای مهم در درد کمر و نیز پتانسیل مقاومت در برابر بازیابی از درد کمر کم. چند عامل به بررسی ارزش آن‌ها در پیش‌بینی شروع درد کمر پایینی پرداخته شده‌است. ۲ دسته اصلی از ریسک احتمالی عوامل برای درد کمر پایین فرد و فعالیت مربوط به […]