برچسب: مراکز فیزیوتراپی جردن

  • فیزیوتراپی در جردن

    فیزیوتراپی در جردن فیزیوتراپی در جردن اعمال نظم و حرکت خوب بدن نیز بخشی از آن است. یک محیط ایمن را با جلوگیری از آسیب به کودک خود فراهم کنید. به خودتان. انطباق به صورت رابطه درست تعریف می‌شود: بخش‌های بدن به یکدیگر تقسیم می‌شوند. وقتی که بخش‌ها با تراز مناسب، حفظ تعادل بدن آسان‌تر […]