برچسب: مراکز فیزیوتراپی  تجریش

  • فیزیوتراپی در تجریش

    فیزیوتراپی در تجریش فیزیوتراپی در تجریش روان‌شناسی کودک: از آنجا که بدن کودکان در حال رشد و تغییر است، انتخاب نشستن صندلی‌ها برای کودکان و نوجوانان امری ضروری است. این عوامل بخشی از روند انتخاب صندلی چرخدار بالغ نیستند. یکی از اینها فرکانسی است که باید یک صندلی داشته باشد. تغییر کرد یا تعویض شد. […]