برچسب: مراکز فیزیوتراپی  اوین

  • فیزیوتراپی در اوین

    فیزیوتراپی در اوین در یک کارآزمایی کنترل‌شده تصادفی، و مقایسه شدند. یک برنامه آموزشی ۴ هفته‌ای آموزشی برای مشاوره و تجویز دارو در گروهی از بیماران درد کمر اول قسمت پایین. گروه ورزش خاص اجرا شد مانورهای به تسهیل آموزش اعتقاد داشتند فیزیوتراپی در پاسداران فیزیوتراپی در اوین تهران ماهیچه‌های شکم عمیق و کمری کمری. […]