برچسب: مراکز فیزیوتراپی اقدسیه

  • فیزیوتراپی در اقدسیه

    فیزیوتراپی در اقدسیه فیزیوتراپی در اقدسیه ۵. – شکلی از حرارت تولید شده توسط مقاومت از بافت‌ها به امواج کوتاه الکتریکی فعلی ۶. درمانی موثر در کاهش درد ۷. جریان الکتریکی مورد استفاده در آزمایش ماهیچه‌ها و اعصاب ۸. واحد عصب الکتریکی برای کمک به تسکین درد ۹. یخ زدایی درد و رنج را کاهش […]