برچسب: مراکزفیزیوتراپی  بلوار کوهسار

  • فیزیوتراپی در بلوار کوهسار

    فیزیوتراپی در بلوار کوهسار علاوه بر این، ممتحن آزمون بیمار را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد، که تا چه حد امکان دارد به آن وفادار بماند براساس سطح نهایی به‌دست‌آمده، بیمار داده می‌شود دستورالعمل‌های مربوط به ادامه برنامه آموزشی خانگی. بیمار برای رسیدن به خانه باندهای الاستیک فراهم می‌کند. پیشرفت بیشتری با تمرینات ورزشی داشته […]