فیزیوتراپی در گاندی

فیزیوتراپی در گاندی مقالات تحقیقاتی بالینی مدرج شده بودند. معیارهای ارائه‌شده توسط مرکز درمانی – مبتنی بر شواهد، آکسفورد، انگلستان برای تشخیص، آینده، و درمانی مطالعات. ۲۳۸: اگر ۲ کارشناس راضی در مورد یک نمره به توافق نرسیدند شواهد برای یک مقاله خاص، یک متخصص محتوای سوم بود. برای حل مساله مورد استفاده قرار می‌گیرد.… ادامه خواندن فیزیوتراپی در گاندی