برچسب: فیزیوتراپی در هروی تهران

  • فیزیوتراپی در هروی

    فیزیوتراپی در هروی مواردی وجود دارند که متخصص بالینی باید بر آن تکیه کنند. بر روی بیش از ابزار در تعیین توانایی‌های عملکردی کلی یک فرد در توضیح داده شد. این به خصوص در تصمیم‌گیری صحیح است. محدودیت‌های فعالیت و محدودیت‌های مشارکت (برای مثال، بازگشت به کار). ابزارهای گوناگونی برای ارزیابی وجود دارد. ظرفیت عملکردی […]