برچسب: فیزیوتراپی در مینی سیتی تهران

  • فیزیوتراپی در مینی سیتی

    فیزیوتراپی در مینی سیتی هنگامی که هر دو مهره پشت کمری بیان می‌شوند، آن‌ها سه پیوند تشکیل می‌دهند. اولی بین دو ستون فقرات و دو ستون دیگر شکل می‌گیرد که از یک ستون فقرات برتر یک مهره با فرآیندهای پایینی برخوردار است. موارد بالا (شکل ۳). اتصالات بین فرآیندهای به شکل زیر شناخته می‌شوند: مفاصل […]