برچسب: فیزیوتراپی در منزل گاندی

  • فیزیوتراپی در گاندی

    فیزیوتراپی در گاندی مقالات تحقیقاتی بالینی مدرج شده بودند. معیارهای ارائه‌شده توسط مرکز درمانی – مبتنی بر شواهد، آکسفورد، انگلستان برای تشخیص، آینده، و درمانی مطالعات. ۲۳۸: اگر ۲ کارشناس راضی در مورد یک نمره به توافق نرسیدند شواهد برای یک مقاله خاص، یک متخصص محتوای سوم بود. برای حل مساله مورد استفاده قرار می‌گیرد. […]