فیزیوتراپی در محمودیه

فیزیوتراپی در محمودیه با داشتن باسن خود شروع کنید. پاهایتان را به اطراف خود نگاه دارید عرض شانه را از هم جدا کنید و دست‌هایتان را روی سینه خود قرار دهید. در ماهیچه‌های شکم رسم کنید و حفظ کنید، به جلو فشار دهید و بلند کنید شانه و شانه توپ. برای یک ثانیه به بالا… ادامه خواندن فیزیوتراپی در محمودیه