فیزیوتراپی در قیطریه

فیزیوتراپی در قیطریه فیزیوتراپی در قیطریه باید مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد. درمان فیزیکی کودکان بر روی ارزیابی و درمان تمرکز دارد. رشد ، هم تراز عضلانی – عضلانی، وضعیت  و سازمان کودکان با نیازهای خاص فیزیکی و یا تاخیر در رشد آن‌ها را در معرض خطر کاهش تحرک کارکردی یا برای قرار دادن… ادامه خواندن فیزیوتراپی در قیطریه