برچسب: فیزیوتراپی در منزل دروس

  • فیزیوتراپی در دروس

    فیزیوتراپی در دروس روی پهلوی خود دراز بکشید و آرنج خود را زیر خود بگذارید؛ به این ترتیب بالا بروید. شما یک دست و بازو را در یک طرف قرار می‌دهید، این را نگه دارید موقعیت برای ۱۵ دقیقه – ۱ دقیقه. پیشرفت در افزایش‌های ۱۵ ثانیه. این کار را ۵ تا ۱۰ بار تکرار […]