فیزیوتراپی در شهران

فیزیوتراپی در شهران توانایی بیمار برای اصلاح وضعیت بدنی آن‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرد نشستن. از بیمار خواسته می‌شود که به طور کامل فرو برود و اجازه می‌دهند که شانه‌هایشان به جلو بیفتد. پس از آن، بیمار به آن‌ها دستور داده می‌شود کمر خود را به آرامی کج کنند در حالی که بلند کردن خود… ادامه خواندن فیزیوتراپی در شهران