برچسب: فیزیوتراپی در سید خندان تهران

  • فیزیوتراپی در سیدخندان

    فیزیوتراپی در سیدخندان فیزیوتراپی در سید خندان از فرزند خود بخواهید که حرکات کششی را در صندلی چرخدار تمرین کند یا روی شکم دراز بکشد تا دست‌هایش را محکم‌تر کند. سمت صندلی چرخدار را نزدیک به تخت‌خواب قرار دهید. ممکن است ترمزها را قفل کنید والد / مراقب باید سر و شانه‌هایش را حرکت می‌دهد، […]