برچسب: فیزیوتراپی در جنت آباد تهران

  • فیزیوتراپی در جنت آباد

    فیزیوتراپی در جنت آباد تحرک فقرات بیش از حد، ۱۳۹،۱۹۱ و (۳)بیش از حد در مفاصل دیگر حرکت می‌کنند. عوامل برای رشد درد مزمن عبارتند از (۱)حضور مسیر بالینی درد کمر کم را می توان به عنوان حاد، ، تکراری یا مزمن توصیف کرد. با توجه به شیوع بالای درد مکرر و مزمن پایین کمر […]