برچسب: فیزیوتراپی در اکباتان تهران

  • فیزیوتراپی در اکباتان

    فیزیوتراپی در اکباتان (برای مثال، پرسشنامه بیمار بیمار یا بک افسردگی فهرست). یک ارجاع به یک ارائهکننده خدمات بهداشت روانی برای تایید یک تشخیص افسردگی در صورتی که نتایج حاصل از آن ثابت شود، نشان داده می‌شود. مصاحبه و پرسشنامه نشان می‌دهد که علائم افسردگی شدید یا جدی در حال حاضر وجود دارد و بیمار […]