فیزیوتراپی در چیذر


فیزیوتراپی در چیذر

فیزیوتراپی در چیذر
فیزیوتراپی در چیذر

دیافراگم (شکل ۷)یک ورقه خمیده است که قفسه‌سینه را از حفره شکمی جدا می‌کند. سطح بالایی محدب آن با قفسه‌سینه رو به رو است

و سطح  مقعر آن به سمت شکم هدایت می‌شود. دیافراگم ماهیچه اصلی اله‌ام است، مسیول حدود دو سوم تنفس آرام در انسان‌ها سالم است. دیافراگم یک ماهیچه بسیار مهم برای موضوع من به خاطر هر دوی وظایف تنفسی، و تثبیت‌کننده است

فیزیوتراپی درشمال تهران

فیزیوتراپی در چیذرتهران

و یک سندروم عبور از کمری یا لگن را توصیف می‌کنند

تا تاثیر عدم تعادل ماهیچه را بر توانایی یک بیمار برای نگهداری و حفظ لگن خنثی نشان دهند. فرضیه این بود که ترکیبی از ماهیچه‌های ضعیف، ماهیچه‌های بلند و ماهیچه‌های قوی وجود دارد که منجر به یک الگوی عدم تعادل منجر به درد کمر کم می‌شود.

مراکزفیزیوتراپی چیذر

مفهوم رفتار آن‌ها بر درمان عدم تعادل ماهیچه و در نتیجه تسکین درد کمر استوار بود. ماهیچه‌های ضعیف و بلند مهار کننده عضلات شکم و ماهیچه سرینی بودند

در حالی که ماهیچه‌های محکم (کوتاه شده)عضلات باسن بودند (در درجه اول )و ماهیچه‌های پشت کمر. الگوی عدم تعادل باعث افزایش کمری می‌شود به دلیل شیب رو به جلو و خم کننده باسن و بیش‌فعالی مثانه باسن به خاطر ماهیچه‌های شکم ضعیف است.

فیزیوتراپی در نیاوران

فیزیوتراپی در منزل چیذر

ضعیف منجر به افزایش فعالیت در عضلات عقب ران و عضلات عقب ران به عنوان غرامت برای کمک به گسترش مفصل ران می‌شود.

هم چنین عضلات عقب ران هنگامی که سعی می‌کنند لگن را به عقب هل دهند تا برای گردش جلویی که توسط حرکات سفت و سخت ایجاد می‌شود را جبران کنند، سفتی را نشان می‌دهند. ضعف عضله سرینی منجر به افزایش فعالیت و در همان سمت بدن انسان می‌شود. این سندروم اغلب در رابطه با سندروم بالایی در ستون فقرات  بدن انسان مشاهده می‌شود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.