فیزیوتراپی در قلهک


فیزیوتراپی در قلهک

فیزیوتراپی در قلهک
فیزیوتراپی در قلهک

اهداف می‌توانند کوچک باشند و شامل
یک کار ساده، مانند رسیدن به
شیئی را محکم در دست گرفته بود. هر هدفی که به آن دست پیدا می‌کنید
یک گام مثبت به جلو است و به شما کمک می‌کند
شما را با انگیزه نگه دارید.
چگونه ممکن است خانواده من و یا خانواده من
کمک؟

فیزیوتراپی در قلهک تهران

برای اعضای خانواده شما ممکن است
یا که در توان‌بخشی شرکت می‌کنند
جلسات با شما. آن‌ها می‌توانند در این کار دخالت داشته باشند
تمرینات ادامه‌دار و توان‌بخشی
بعد از اینکه بیمارستان را ترک کردید. تو
ممکن است خانواده تان را نشان دهند یا
به یاد داشته باشید که چگونه به شما کمک کنید تمرینات خود را تمرین کنید
و شامل فعالیت‌های روزمره باشند.
اگر به کاره‌ای روزانه نیاز دارید،

لباس پوشید و از اتاق بیرون رفت.
تخت‌خواب یا از پله‌ها بالا و پایین می‌رفت.
(و سایر اعضای خانواده)
تیم)به خانواده تان و یا carer یاد می‌دهد که چطور
به کمک و استفاده از هر نوع تجهیزاتی که بوده‌اید
داده شد.

 مراکز فیزیوتراپی قلهک

چه اتفاقی می‌افتد وقتی که من اینجا را ترک می‌کنم
بیمارستان؟
اگر بعد از ترک کردن به درمان بیشتری نیاز دارید
در بیمارستان گزینه‌های زیادی وجود دارد.
اگر نمی‌توانید به راحتی به اطراف خود برسید

فیزیوتراپی درمنزل  قلهک

به حمایت زیادی نیاز دارید، می‌توانید به آن مراجعه کنید
برای یک تیم توان‌بخشی محلی
که شما را در خانه شما ببیند. اگر فقط …
به فیزیوتراپی نیاز دارید و یا می‌توانید
برای سفر آسان می‌توانید به آن مراجعه کنید
مردی که در بیماران سرپایی می‌زیست
بیمارستان محلی شماست.

فیزیوتراپی در نیاوران

جایی که به درمان خود ادامه می‌دهید
بستگی به توانایی‌ها و خواسته‌های شما دارد
و ترجیحات و نحوه ارائه خدمات
که به صورت محلی سازماندهی شده‌بود. این باید توضیح داده شود

فیزیوتراپی پس از سکته
و با شما بحث کردم. هر جا که باشی
به فیزیوتراپی در حال انجام ارجاع داده می‌شوند
ارجاع باید قبل از رفتن شما انجام شود
بیمارستان و شما باید نامی به شما داده شود
فرد و تعداد افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.