فیزیوتراپی در فرحزاد


فیزیوتراپی در فرحزاد

فیزیوتراپی در خیابان فرشته
فیزیوتراپی در فرحزاد

اطلاعات مربوط به آن در مورد متغیرهای مهم در
درد کمر و نیز پتانسیل مقاومت در برابر بازیابی از درد کمر کم. چند عامل
به بررسی ارزش آن‌ها در پیش‌بینی شروع درد کمر پایینی پرداخته شده‌است. ۲ دسته اصلی از ریسک احتمالی
عوامل برای درد کمر پایین فرد و فعالیت مربوط به فعالیت هستند.
عوامل (کار و فراغت). عوامل فردی عبارتند از:
محدود به جمعیت شناختی، ، فیزیکی، و
عوامل روانی.

فیزیوتراپی در پونک

فیزیوتراپی در فرحزاد تهران

عوامل فردی که بیش‌ترین تعداد را دارند
پژوهش شامل ژنتیک، جنسیت، سن، ساختار بدن،
قدرت و انعطاف‌پذیری. عوامل ژنتیکی
با اختلالات خاصی از ستون فقرات مانند انحطاط دیسک ارتباط دارد. ۱۷ پیوند وراثت به توسعه غیر اختصاصی
با این حال، درد کمر کم همچنان سوال‌برانگیز باقی می‌ماند. مطالعه‌ای توسط
و همکاران نشان دادند که به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها وجود داشته باشند
؟ رابطه بین ژنتیک، ساختار بدن و تاثیرات محیطی اولیه در تعیین تغییرات فاسد کننده
ستون فقرات اغلب با پیری مرتبط است.

فیزیوتراپی در منزل فرحزاد

به شدت به نشانه‌های خفیف درد کمر مرتبط نیستند. آنجا را ترک کنید.
شواهدی وجود دارد که از درد کمر مرتبط با آن پشتیبانی می‌کند.
تجهیزات سنگین عملیاتی. ۳۱۰ خانواده عروقی و عروقی
و سبک زندگی (سیگار کشیدن، اضافه‌وزن، چاقی)
به مربوط است. مدرک قطعی وجود ندارد.
ارتباط بین قدرت ماهیچه تنه یا قابلیت تحرک
ستون فقرات کمری و خطر کمر پایین. ۱۳۹
عوامل به نظر می‌رسد که نقش تشخیصی بیشتری را نسبت به عوامل فیزیکی در درد

فیزیوتراپی در شهرک غرب

مراکز فیزیوتراپی فرحزاد

بعضی نظرات در این مورد وجود دارند که در صورت تغییرات
در متغیرهای رفتاری و کاهش معلولیت که بهبود عملکرد را تسهیل می‌کند، ممکن است مهم‌تر باشد.
نسبت به عوامل عملکرد فیزیکی برای درمان موفق
از درده‌ای مزمن پایین کمر استفاده کنید. ۳۱۵ دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد ترس می‌تواند نقشی را ایفا کند که درد مداوم باشد. ۱۲۵،۱۲۶ یک اجماع رو به رشد در مورد پریشانی وجود دارد /
افسردگی نقش مهمی در مراحل اولیه بازی می‌کند.

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.